Pygmalionský efekt

Tajomstvo Pygmalionovho efektu: ako vaše očakávania môžu ovplyvniť vašu realitu ?

Možno ste už počuli o Pygmalionovom efekte, ale viete, čo to vlastne je? Pygmalionský efekt, známy aj ako Rosenthalov efekt, sa vzťahuje na jav, že očakávania, ktoré máme od druhých, ovplyvňujú ich správanie a výkon. Inými slovami, ak od niekoho niečo očakávame, bude sa podľa toho pravdepodobne aj správať.

Objav z roku 1960

Tento efekt objavili psychológ Robert Rosenthal a sociologička Lenore Jacobsonová v 60. rokoch 20. storočia, keď uskutočnili experiment na základnej škole. Náhodne vybrali niekoľko žiakov a informovali učiteľov, že ide o « nadpriemerných », t. j. mimoriadne nadaných žiakov. V skutočnosti títo žiaci neboli nadanejší ako ostatní, ale učitelia, ktorí boli informovaní o ich « nezrelosti », začali od nich očakávať lepšie výsledky, čo malo v konečnom dôsledku vplyv na ich správanie a výkon.

Sústrediť sa na očakávania

Pygmalionský efekt môže mať významné dôsledky v mnohých oblastiach života, či už v práci, v osobných vzťahoch alebo v každodennom živote. Ak máme od druhých vysoké očakávania, je pravdepodobnejšie, že splnia naše očakávania a budú úspešní. Naopak, ak máme nízke očakávania, je pravdepodobnejšie, že nesplnia naše očakávania a zlyhajú.

Je dôležité uvedomiť si Pygmalionov efekt a jeho dôsledky, pretože nám môže pomôcť lepšie pochopiť naše vlastné správanie a správanie iných. Ak chceme, aby ostatní uspeli, je nevyhnutné dať im najavo, že od nich očakávame veľa, a povzbudiť ich, aby dosiahli svoje ciele. Takto im môžeme pomôcť zvýšiť sebadôveru a pomôcť im uspieť.

Niekoľko príkladov

  1. V školskom kontexte môže učiteľ, ktorý má vysoké očakávania od žiaka, pozitívne ovplyvniť jeho výkon a správanie. Učiteľ môže žiaka nútiť k tvrdej práci a vynikajúcim výsledkom, čo môže viesť k zlepšeniu výsledkov.
  2. V profesionálnom kontexte môže manažér, ktorý má vysoké očakávania od svojich zamestnancov, pozitívne ovplyvniť ich výkon a motiváciu. Ak im dá najavo, že od nich očakáva úspech a podporuje ich v práci, môžu sa cítiť povzbudení a motivovaní vydať zo seba to najlepšie.
  3. V kontexte vzťahu môže partner, ktorý má od druhého vysoké očakávania, pozitívne ovplyvniť jeho správanie. Ak ho tlačí k tomu, aby bol lepším človekom a aby sa venoval činnostiam, ktoré sú pre neho dôležité, môže to posilniť vzťah a pomôcť každému človeku cítiť sa naplnený.
  4. V športovom kontexte môže tréner, ktorý má vysoké očakávania od svojich športovcov, pozitívne ovplyvniť ich výkon. Ak ich núti tvrdo trénovať a vydať zo seba to najlepšie, môže to viesť k lepším výsledkom.
+  Aká je história krištáľovej gule: je to ten veštecký predmet prorokýň a iných čarodejníc?

Negatívne účinky

Pygmalionský efekt môže mať v niektorých prípadoch negatívne účinky. Ak máme na niekoho príliš vysoké nároky, môže to byť pre neho demotivujúce a odrádzajúce, čo môže viesť k horšiemu výkonu a prípadnému zlyhaniu. Môže to tiež viesť k začarovanému kruhu, keď dotyčná osoba začne očakávať, že zlyhá, a podľa toho sa bude správať, čo môže posilniť Pygmalionov efekt.

Je dôležité stanoviť si realistické a vyvážené očakávania od druhých, aby sme sa vyhli týmto negatívnym účinkom. Ak chceme, aby ostatní uspeli, je nevyhnutné dať im najavo, že od nich očakávame veľa, ale nie príliš veľa. Musíme si tiež uvedomiť ich vlastné obmedzenia a ponúknuť im podporu a povzbudenie, aby mohli dosiahnuť svoje ciele dosiahnuteľným spôsobom.

Pygmalionský efekt môže súvisieť s tendenciou premietať sa na druhého a žiť prostredníctvom jeho úspechov, pretože je ľahké premietať svoje vlastné sny a túžby na niekoho iného a tlačiť ho k úspechu v týchto oblastiach. Môžeme mať vysoké očakávania od tejto osoby a veriť, že jej úspech odráža náš vlastný úspech, čo môže viesť k projekcii správania na druhú osobu.

Je však dôležité poznamenať, že Pygmalionov efekt je všeobecnejší jav, ktorý sa týka očakávaní, ktoré máme od druhých, a toho, ako tieto očakávania môžu ovplyvniť ich správanie a výkon. Tendencia premietať sa na druhého a prežívať jeho úspechy zástupne sa dá považovať za osobitnú formu Pygmalionovho efektu, ale existuje mnoho ďalších situácií, v ktorých sa Pygmalionov efekt môže prejaviť.

Na záver

Pygmalionský efekt dokazuje, že naše očakávania ovplyvňujú správanie a výkony iných. Ak chceme, aby ostatní uspeli, je dôležité dať im najavo, že od nich očakávame veľa, ale zároveň zabezpečiť, aby tieto očakávania boli realistické a vyvážené. Vďaka tomu bude dotyčná osoba cítiť podporu a povzbudenie, čo jej pomôže účinne dosiahnuť svoje ciele.

Som vášnivý webmaster, ktorý rád vytvára malé webové hry, testy osobnosti a čínske hádanky. Vždy som sa veľmi zaujímal o počítače a webový dizajn. Malé hry a testy osobnosti som začal vyvíjať, keď som mal 16 rokov!

Zanechať komentár

Your email address will not be published.

Presne

5 superschopností, ktoré môžete rozvíjať prostredníctvom meditácie

Ďalšie

Prečo je joga obzvlášť prospešná v zime?

novinky : Ezoterika

Horoskop na dnes

Dnes pravdepodobne potrebujete vedieť, čo vás čaká v budúcnosti. Prečo si teda nekontrolovať svoj bezplatný denný