Hypnóza QHHT

Hypnóza: čo je QHHT ?

Počuli ste už o QHHT? Je to regresívna hypnóza, ktorá môže byť veľmi prospešná pre psychickú, emocionálnu a dokonca aj fyzickú rovnováhu. Priblížte si túto fascinujúcu vedu, ktorá už čoskoro nebude pre vás záhadou…

Čo je QHHT hypnóza?

Metóda QHHT je metóda regresívnej hypnózy. Preto sa zameriava na skúmanie minulých životov alebo vzdialených spomienok, aby našla riešenia problémov, ktoré nedokážeme vyriešiť bežným spôsobom. Táto modifikácia stavu vedomia má za cieľ zistiť viac o našej duši, vytvoriť karmické väzby medzi nami a inými osobami, vysvetliť naše správanie, naše pocity…

Písmená QHHT sú skratkou pre Quantum Healding Hypnosis. Ak by sme ho preložili doslovne, dostali by sme: Quantum Healing Hypnosis Technique (Kvantová liečebná hypnóza).

Túto techniku vyvinula istá Dolores Cannon, známa americká hypnoterapeutka. Okrem toho, že pozýva každého z nás, aby sme preskúmali svoje minulé životy, prebúdza aj tzv. hlboké ja. Je to naševyššie vedomie, ktoré sa nazýva aj « intuícia ». Táto časť nášho vedomia nám môže dať mnoho odpovedí. Ponúka prístup k iným dimenziám nás samých, ale čo je dôležitejšie, môže zmeniť náš pohľad na veci.

Nájdenie odpovedí z jej vyššieho vedomia

Pri praktizovaní QHHT hypnózy sa preto Dolores Cannon snaží komunikovať s vyšším vedomím svojich klientov. Týmto spôsobom im umožňuje nájsť odpovede na hlboko zakorenené problémy. Táto metóda hypnózy jej priniesla mnoho bohatých skúseností, ktoré jej umožnili napísať takmer 20 kníh na túto tému.

Na tejto metóde regresívnej hypnózy fascinuje jej schopnosť otvoriť dvere do nášho vedomia multidimenzionálne. Vďaka tejto technike môže každý objaviť ďalšiu časť seba, uvedomiť si určité veci a nájsť zmysel svojej existencie. Pozor, tento duchovný prístup k existencii nie je prístupný každému. Je súčasťou procesu duchovnej evolúcie. Navyše nejde o terapiu v pravom slova zmysle, pretože väčšina ľudí, ktorí sa do nej pustia, ju zažije len raz. Napriek tomu je pre tých, ktorí si to želajú, celkom možné znovu preskúmať svoje minulé životy.
kvantová hypnóza

+  Ako ušetriť elektrickú energiu ?

Ako funguje sedenie s QHHT hypnózou?

Hypnóza QHHT môže trvať niekoľko hodín. Klient a jeho hypnoterapeut musia venovať čas hlbšiemu skúmaniu vyššieho vedomia. Na dosiahnutie tohto cieľa a získanie skutočného prínosu sú potrebné tri kroky. Prvá je založená na výmene. Hypnoterapeut a jeho klient diskutujú, klient odhaľuje svoje problémy a jeho partner sa ich snaží pochopiť. Druhý spôsob ustupuje regresívnej hypnóze. Záznam relácie vo forme zvuku sa potom prenesie klientovi. Je to opäť čas výmeny, ktorý uzatvára túto skúsenosť. Určitý druh debriefingu umožňuje jednotlivcovi postaviť sa späť na zem po ceste bohatej na objavy.

Pomáhame si regresívnou hypnózou

Objavovanie svojho vyššieho ja môže byť pre každého z nás veľmi prospešné. Najmä táto skúsenosť vám môže poskytnúť prístup k pohode. Komunikácia s vaším vyšším vedomím vám pomôže identifikovať zdroj vašich blokád. Ale ako? Zmenený stav vedomia vedie podvedomie k odhaleniu zabudnutých spomienok, dokonca aj z predchádzajúcich životov. Bez ohľadu na to, či sa tejto myšlienky pridŕžame alebo nie, hypnóza dokáže ponúknuť riešenia určitých problémov patriacich do psychickej oblasti.

Milton Erickson, psychiater, psychológ a otec modernej hypnózy, považoval nevedomie za « skladisko riešení a spomienok ». Veril, že v stave hypnózy majú jednotlivci prístup k sugesciám, ktoré im umožňujú budovať mosty medzi ich vedomím a podvedomím. Hypnóza teda môže každému z nás pomôcť v mnohých rôznych oblastiach. Z mnohých druhov hypnózy je QHHT známa ako veľmi účinná pri riešení určitých psychologických problémov.

Konkrétne výhody

Vďaka regresívnej hypnóze môžete očakávať emocionálnu, duchovnú a fyzickú pohodu. Táto technika modifikácie stavu vedomia vám môže poskytnúť odpovede na to, aký zmysel má mať váš život, vaše problémy vo vzťahoch v rodinnom kruhu, vaše fóbie, závislosti alebo depresie. Môžete tiež nájsť vysvetlenie pre niektoré svoje správanie, nedostatok sebadôvery…

+  Jednoduché a účinné spôsoby, ako prežívať radosť vo svojom živote

Podobne ako kvantová fyzika, aj regresívna hypnóza má za cieľ vysvetliť predtým nevysvetliteľné javy. Zapamätajte si význam písmen QHHT: Kvantová liečebná hypnóza. Kvantový pre kvantový: tento termín sa vzťahuje na prístup k novým informáciám, ktoré ponúka komunikácia s vaším podvedomím. Tieto informácie, kľúče k vašim psychickým blokádam, by mimo hypnózy neboli dostupné.

Pri regresívnej hypnóze si prístup k podvedomiu vyžaduje najprv dosiahnutie stavu hlbokej relaxácie. Tento stav je známy ako stav tranzu námesačnosti. Tento stav dosahuje každý z nás denne tesne pred prebudením a pri zaspávaní. Bohužiaľ, na tieto chvíle si nepamätáme. Tu prichádzajú na rad odborné znalosti najlepších hypnoterapeutov, je potrebné priviesť jednotlivcov do tohto stavu tranzu a zároveň sa vyhnúť stavu mozgu známemu ako Theta, ktorý zabraňuje akejkoľvek pamäti. Práve prostredníctvom stavu ľahkého tranzu môžeme získať prístup k svojmu podvedomiu a získať cenné výhody.

Rôzne fázy regresívnej hypnózy

Všetko sa začína stavom hlbokej relaxácie. Väčšina hypnoterapeutov používa vizualizačnú techniku, aby svojim klientom umožnila uvoľniť telo a vyčistiť myseľ pri zachovaní kontroly. V skutočnosti nejde o to, aby ste robili veci proti svojej vôli!

Je to stále technika vizualizácie, ktorá vám umožní prístup k vašim minulým životom alebo k vašim najvzdialenejším spomienkam. Hypnoterapeut vám popíše obrazy, ktoré môžete pozorovať, aby vás viedli k vášmu cieľu. S jej pomocou budete môcť napríklad preskúmať zabudnuté spomienky z detstva. Cieľom je preniknúť do podvedomia a zistiť, čo môže ovplyvňovať váš súčasný život. Takto môžete identifikovať príčinu blokády a vyriešiť ju tým, že oslobodíte svoje podvedomie od tejto zabudnutej spomienky. Táto skúsenosť vám tiež môže pomôcť pochopiť vaše správanie, vaše vzťahy alebo výskyt určitých udalostí.

Keď sa dostanete do svojho podvedomia, vaša myseľ bude vždy prítomná, a preto si túto skúsenosť budete pamätať. Vaše vedomie musí byť prítomné, aby vám pripomínalo, prečo to robíte. Na to, aby ste našli riešenie, musíte poznať problém. V mnohých prípadoch stačí na prekonanie nešťastia vysvetliť jeho príčinu. Regresná hypnóza môže každému z nás pomôcť nájsť rovnováhu. Inými slovami, pomocou tejto techniky modifikácie nevedomia si budete môcť pomôcť, aby ste sa zlepšili! Na praktizovanie QHHT hypnózy nemusíte veriť v minulé životy. Hypnoterapeut bude vaše vizualizácie označovať ako « príbehy ».

Som vášnivý webmaster, ktorý rád vytvára malé webové hry, testy osobnosti a čínske hádanky. Vždy som sa veľmi zaujímal o počítače a webový dizajn. Malé hry a testy osobnosti som začal vyvíjať, keď som mal 16 rokov!

Zanechať komentár

Your email address will not be published.

Presne

8 inšpiratívnych bohyň pre ženy

Ďalšie

Skúste odhaliť chybu za menej ako 15 sekúnd

novinky : Novinky

Horoskop na dnes

Dnes pravdepodobne potrebujete vedieť, čo vás čaká v budúcnosti. Prečo si teda nekontrolovať svoj bezplatný denný