charakter vplyvu krstného mena

Ako môže naše krstné meno ovplyvniť náš charakter ?

Všetci si niekedy v živote položíme otázku, či existuje súvislosť medzi naším krstným menom a našou povahou? To znamená, či má nejaký vplyv na to, kým sme? Naše krstné meno, ktoré nám vybrali rodičia, svojím významom, symbolikou, tým, čo vedome alebo nevedome predstavuje pre našich rodičov, nejakým spôsobom ovplyvní to, kým sme. Podľa tohto výberu spoločne zistíme, čo nám chceli odovzdať naši rodičia.

Je výber krstného mena rozhodujúci pre našu budúcnosť?

Podľa niektorých psychoanalytikov nie je výber krstného mena absolútne triviálny. Nech už nám rodičia vyberú akékoľvek meno, nevyhnutne to ovplyvní našu osobnosť. Je to takpovediac zhrnutie toho, čo pre nás chcú naši rodičia. Pretože vybrať meno pre dieťa znamená povedať, že chcem, aby si bol takýto. Samozrejme, často je to nevedomé. Neskôr v článku odhalíme symboliku niektorých mien, ale ešte predtým pokračujme v našom skúmaní tejto témy.

Naše krstné meno buď milujeme, alebo nenávidíme. Niektorí ľudia si dokonca menia meno aj v dospelosti. Pre niektorých sociológov je naše krstné meno istým spôsobom našou ľudskosťou, je spojené so samotnou predstavou o tom, kto sme. Zdá sa, že sila krstného mena je celkom fenomenálna, a to nielen na pohľad druhej osoby a samozrejme aj na náš vlastný, ale aj na naše rozhodnutia a následne na naše správanie.

Pre niektorých filozofov je to logické, pretože žijeme vo svete jazyka a naše krstné meno je určite jedným z prvých slov, ktoré počujeme. Od narodenia sme teda ponorení do jazyka a tento charakter je, ako sme už zdôraznili, charakteristickou črtou nášho ľudstva. Sme totiž, kým sa nedokáže opak, jediným živočíšnym druhom, u ktorého jazyk, a teda aj slová, tvoria úzke spojenie s okolitým svetom. Jazyk nám umožňuje vyjadrovať naše emócie, vyjadrovať pocity, vyjadrovať to, kým sme, obliekať sa do slov. Keď počujeme svoje meno vyslovené inými a nami samými, je to akoby sme vyryli do mramoru, kto sme. Kresťanské meno ako druh odevu, ktorý sa časom mení, a predsa sa v nás ukotvuje a ovplyvňuje nás.

+  Význam zrkadlovej hodiny 22h22 !

Koncept imidžu a narcistickej súdržnosti

Podľa Françoise Dolto « od narodenia prispieva krstné meno rozhodujúcim spôsobom k štruktúrovaniu telesných obrazov. Prvé meno sa rýchlo stáva pre dieťa ako druhá koža. Od týchto 4 – 5 mesiacov dieťa rozpoznáva svoje zámeno. Pomôže nám to k vlastnému vnímaniu seba samých a druhých. Podľa niektorých psychoanalytikov a psychológov to bude určitý druh hranice a prispeje to k našej psychickej a fyzickej pohode. Ak si budete vážiť svoje zámeno, pomôže to neskôr vášmu sebavedomiu.

Meno môže otvárať aj zatvárať dvere. Sociologické štúdie ukázali, že krstné mená sú diskriminované, najmä vo svete práce. Podľa niektorých štúdií výber krstného mena podľa jeho originality, dĺžky, staromódnosti alebo naopak módnosti, komplikovanej výslovnosti atď. znevýhodňuje alebo zvýhodňuje osobu, ktorá ho nosí. Podľa niektorých výskumníkov by bolo najlepšou možnou voľbou krátke meno, ktoré nie je príliš zriedkavé a ktoré umožňuje láskyplnú zdrobneninu. Tieto takzvané spoločensky žiaduce mená by dokonca umožnili deťom dosahovať lepšie výsledky v škole!

krstné meno školskej rady

Krstné meno a ego

Všetci máme tendenciu mať radi to, čo sa nám páči, tomu sa hovorí skrytý egoizmus. Podľa niektorých štúdií na túto tému majú písmená, ktoré tvoria naše krstné meno, ako aj iniciály vplyv na výber povolania atď. Zdá sa, že si do svojho blízkeho okolia vyberáme aj ľudí, ktorých krstné meno znie podobne ako naše.

Čo prezrádza krstné meno o rodinnej genealógii

Nezriedka sa dieťaťu dávalo krstné meno zosnulého blízkeho. Prvé meno sa tak stáva spomienkou, stopou, ktorá má byť nezmazateľná. Pre dieťa je nesmiernym bremenom niesť meno mŕtveho strýka, rodiča alebo dokonca brata či sestry. Je teda možné, že dieťa nesie na svojich pleciach nádeje svojich rodičov, ich obavy, ale aj ich zúfalstvo. Výber mena starého otca je pre rodičov spôsobom, ako vzdať hold tejto osobe, či už zomrela alebo nie.
Ako sme už videli, výber krstného mena sa skladá z nádejí našich rodičov, či už z transgeneračného hľadiska, a tiež z ich vedomých a nevedomých túžob. Prvé meno má teda tri funkcie:

  • z príbuzenstva
  • identifikácie
  • projektu
+  Význam posvätnej džapamaly v meditácii

Tieto funkcie sa často vytvárajú dlho pred narodením a podľa štúdie, ktorá bola na túto tému vykonaná, sa ukázalo, že niektorí z nás sa nemusia cítiť dobre so svojimi krstnými menami. Aj keď je dnes zmena jednoduchšia, stále je trochu komplikovaná.

Krstné meno sa v dávnych dobách dávalo ako znamenie v rámci posvätného alebo náboženského obradu. V dávnych dobách dostávali deti počas tohto rituálu ochranný amulet a veštci im zabezpečovali priazeň božstiev. Neskôr túto úlohu prevzal krst s výberom mena zodpovedajúceho svätcovi.

Prvé meno je teda akýmsi emblémom so silnou symbolikou.

vplyv znak meno

Čo o nás hovorí naše krstné meno?

Na záver tohto článku sa teraz pozrieme na význam a symboliku krstných mien z praktického hľadiska. Ako si viete predstaviť, môžem si vybrať len niektoré z nich. Neobviňujte ma, ak vaše meno nie je v mojom zozname. Vybral som si mená ľudí okolo seba.

Christopher

Mužské krstné meno pochádza z gréckeho christophóros, čo znamená ten, ktorý nosí Krista. Podľa legendy bol svätý Krištof ochrancom alebo presnejšie patrónom cestovateľov. Pomáhal ľuďom prejsť cez rieku a jedného dňa vyzdvihol mimoriadne ťažké dieťa, ktorým nebol nikto iný ako Kristus. Odtiaľ pochádza grécky význam jeho mena: « christos » Kristus a « Phoros » niesť. Táto verzia je zjavne christianizovanou verziou starého pohanského príbehu o obrovi so psou hlavou.

Patrice

Koreň tohto názvu je latinský patricius, ktorý pochádza z patricij príslušník rímskej aristokracie a znamená patriaci k rímskej šľachte. V kresťanskom náboženstve súvisí so svätým biskupom Patrikom, ktorý založil mnoho kostolov a stal sa patrónom Írska, kde sa narodil v 4. storočí.

Valerie

Krstné meno latinského pôvodu odvodené od valere, znamená odvážny, silný. Valerie má tiež pôvod v latinskom krstnom mene Valeria, ktoré je ženským menom mena Valerius, čo bolo meno rímskej rodiny. Svätec spojený s týmto menom je svätá Valéria, kresťanka, ktorá založila kostol v Miláne. Spolu s manželom boli pre svoju vieru zatknutí, bití a mučení.

Arhtur

Korene tohto názvu pochádzajú z keltského slova Arzh, ktoré znamená medveď. Pripojený k mníchovi Saint-Arthur v opátstve Glastonbury v Anglicku v 16. storočí bol kvôli odmietnutiu legitimizovať autoritu kráľa Henricha VIII. zatknutý a odsúdený na smrť. Toto meno je dobre poznačené aj legendou o kráľovi Artušovi a výrazne tak prispelo k jeho celosvetovej sláve.

+  Ako nám môžu sny pomôcť lepšie pochopiť samých seba ?

Jadeit

Toto meno pochádza zo španielskeho ijada názvu kameňa z východu, ktorý je zároveň blízky arabskému názvu Jad, čo znamená výbornosť, štedrosť. Svätec, ktorý sa spája s týmto menom, je svätý Pavol, Ježišov apoštol, ako aj svätý Peter, pápež a apoštol. Mnohé mená súvisiace s drahokamami majú v sebe tieto svätožiary.

Julia

Krstné meno Júlia pochádza z latinského julius a má pôvod v patronymickom mene slávnej rímskej rodiny. Členovia tohto slávneho rodu sa považovali za potomkov Iuleho, syna hrdinu Aenea, princa Tróje a bohyne Venuše. Ženské meno Júlia z latinskej etymológie oulos, čo znamená celý, v prirodzenom stave, Júliu predstavuje svätá Júlia, patrónka Korziky, ktorá žila v ranokresťanskom období.

Charlotte

Pôvod tohto mena je germánsky a pochádza z Karl, čo znamená silný, energický. Toto meno sa objavilo s kráľovnou Šarlotou Savojskou v 15. storočí. Bola manželkou Ľudovíta XI. Toto meno sa vzťahuje na Saint-Charlotte, dekanku karmelitánok z Compiègne, maliarku a ošetrovateľku, ktorá bola gilotínovaná počas Veľkého teroru.

Elia

Toto meno hebrejského pôvodu je zložené z hebrejských častíc el a yah. Prvé meno Elia znamená « Boh je Boh » alebo « Jahve je Boh ». Odvodené od mužského krstného mena Eliáš, ktoré odkazuje na biblickú postavu, Eliáš je prorok, ktorý v Starom zákone bránil Božie práva proti izraelskému kráľovi Achabovi. Svätý Eliáš potvrdil ľuďom, že Jáve je Boh. Elia je aj karmelitánka Teodora Fracasso, známa ako blahoslavená Elia di san Clemente.

Pokiaľ ide o mňa, otec mi vybral krstné meno podľa filmu, v ktorom sa tak volala hlavná hrdinka, tanečnica. A poznáte rodinnú históriu svojho mena?

Som vášnivý webmaster, ktorý rád vytvára malé webové hry, testy osobnosti a čínske hádanky. Vždy som sa veľmi zaujímal o počítače a webový dizajn. Malé hry a testy osobnosti som začal vyvíjať, keď som mal 16 rokov!

Zanechať komentár

Your email address will not be published.

Presne

Ako nám môžu sny pomôcť lepšie pochopiť samých seba ?

Ďalšie

Čo vo vás tento obraz vzbudzuje?

novinky : Ezoterika

Horoskop na dnes

Dnes pravdepodobne potrebujete vedieť, čo vás čaká v budúcnosti. Prečo si teda nekontrolovať svoj bezplatný denný